STANOWISKA BATERII "greckiej" i "duńskiej"

    Po zatwierdzeniu w roku 1929 decyzji o wykorzystaniu położenia cypla helskiego na miejsce ulokowania artylerii nadbrzeżnej, postanowiono umieścić na samym początku baterię armat przeciwdesantowych.
    Postanowiono, że będą to- ustawiono na specjalnych stanowiskach - 4 działa o kal. 105 mm. Były to dwie dalekonośnie armaty polowe Schneider L/31 nazwane "greckim" (ponieważ powstały na zamówienie rządu greckiego) oraz dwie dalekonośnie armaty polowe Schneider wz 26 L/48 nazwane "duńskimi"
(gdyż powstały na zamówienie rządu duńskiego)
    Armaty te po próbach amunicyjnych, ustawiono w Helu w roku 1932. Stanowisko baterii "duńskiej" wzniesiono około 2 km na zachód od latarni helskiej, a "greckiej" 3500 m dalej na zachód, po stronie pełnego morza. Każde stanowisko składało się z dwóch betonowych działobitni oraz dwóch schronów dla załogi. Działobitnie baterii to betonowe kręgi o średnicy ok. 10 m., otoczone zewnętrzną ścianką o wysokości
75 cm. Armaty zamocowane były do 4 stalowych skobli.

Na podstawie:
"Przewodnik po Helu"
Wyd:Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu" Helska Bliza