NIEMIECKA BATERIA SCHLESWIG HOLSTEIN

Została zbudowana w centralnej części Cypla, około 1 km na północ od dworca kolejowego w Helu.
    3 stanowiska ogniowe zostały rozmieszczone wzdłuż łuku, którego środek stanowiła znajdująca się 500 m na zachód od stanowisk wieżą kierowania ogniem, w odległości odpowiednio 350 i 250 m. Na północny zachód od lewoskrzydłowego stanowiska, w odległości 350 m, zbudowano 2 magazyny amunicji. Obiekty bojowe i magazyny amunicji były połączone siecią kolejki wąskotorowej. Wszystkie były połączone otoczone płotem z siatki drucianej.
    Jej podstawowym zadaniem była walka z największymi okrętami, do klasy pancernika włącznie, które miały zagrażać swą artylerią bazom w Gdańsku i w Gdyni. Przy zasięgu dochodzącym do 56 kilometrów pokrywała swoim ogniem obszar od jez. Żarnowieckiego, poprzez rejony Kartuz i Tczewa aż do ujścia Nogatu do Zalewu Wiślanego w okolicach Elbląga.

Stanowiska ogniowe
    Stanowiska ogniowe zostały wykonane jako schrony żelbetonowe o zmiennej grubości ścian i stropów. Podstawę schronu stanowi płyta fundamentowa.     obiekt został podzielony na 3 odrębne strefy. W centralnej znajdowało się stanowisko armaty w wieży pancernej, a po stronach przeciwległych komory amunicyjne i część koszarowo-techniczna. Stanowisko w części centralnej posiada cokół, który stanowi oś obrotu wieży pancernej. Stanowisko otacza potężna ława żelbetonowa w formie pierścienia o średnicy wewnętrznej 18,8 m i grubości 2,0 m i wysokości 3,15 m. Stanowisko otacza korytarz o szerokości 2,40 m.


Wieża armaty
    Wieża typu BSG, była konstrukcją przeznaczoną specjalnie dla artylerii nadbrzeżnej. Jej pełna nazwa nieniecka to Bettungschiessgerust C/39-model z 39 roku ubiegłego stulecia. Całkowita waga wieży dochodziła do 400 ton. Była ona osłonięta pancerzem o grubości 5 cm przed odłamkami. Jej obsługę stanowiło 55 ludzi. Miała dwa poziomy. Uzbrojenie stanowiła armata kalibru 406 mm typu SK C/34-model z 1934 roku. Poziomy zamek klinowy ważył 3. 600 kg , a kołyska 59. 000 kg.
Podstawowe dane techniczne armaty 406 mm SK C/34.
Kaliber: 406 mm
Ciężar: 159.900 kg
Długość całkowita: 21.130 mm (L/50)
Długość komory nabojowej: 2.676 mm
Objętość komory nabojowej: 460 dm
Ciężar pocisku:1030 kg
Prędkość początkową u wylotu: 810 m/s
Maksymalny zasięg: 43100 m
Szybkostrzelność: 1 strzał na min.
Do armat używano 4 rodzaje pocisków: przeciwpancerne L/4,2, odłamkowe L/4,8, odłamkowe L/4,6 , oraz pociski odłamkowe lekkie o wadze 600 kg.

    Komory amunicyjne
    Amunicja była składowana w komorach amunicyjnych. Amunicja była dostarczana z zewnętrznych magazynów amunicyjnych za pomocą kolejki wąskotorowej. Transport amunicji z komór do wieży odbywała się poprzez specjalne otwory.

   

    Wieża kierowania ogniem zdjecie
    Mieściły się w niej wszystkie urządzenia i systemy potrzebne do kierowania ogniem baterii oraz zakwaterowania załogi . Posiada 10 poziomów i ma 25 metrów.
LITERATURA
Marcin Dudek "schleswig Holstein czyli Helskie działa Navarony"
Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"-komisja Ochrony Zabytków Militarnych